Đăng ký thành viên

28161836_311205636069576_8900970659739637447_o.jpg

Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam là một tổ chức nghiệp đoàn lao động độc lập của sinh viên Việt Nam. Nghiệp đoàn một tập hợp của những bạn trẻ  năng động, sáng tạo và nhiều hoài bão và có tính tập thể rất cao.

Để đăng ký làm thành viên của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam, mời bạn gửi tự thuật về hộp thư nghiepdoansinhvien@gmail.com hoặc điền vào  mẫu đơn đã soạn sẵn sau đây. Theo chính sách bảo an, Nghiệp đoàn bảo đảm bí mật danh tính cho người gửi thư. Thông tin về ứng viên chỉ dùng trong nội bộ Nghiệp đoàn, không chia sẻ cho bất kỳ chính phủ hay doanh nghiệp nào.

Bạn cài ứng dụng Telegram vào trong máy tính hoặc điện thoại để chủ động nhắn tin internet miễn phí đến chúng tôi (phòng khi chúng tôi quên trực email): +819040951712