Những chương trình hành động của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam

Phụ lục của ban biên tập: Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam đã hỗ trợ để ra đời các nghiệp đoàn như Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam và Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam. Nếu bạn muốn thành lập một nghiệp đoàn lao động độc lập để cùng giúp đỡ những đồng nghiệp qua thời đại khó khăn này, xin liên lạc với Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam để được hướng dẫn và giúp đỡ tận tình. 

Nghiệp đoàn sinh viên  Việt Nam là tập hợp những sinh viên người Việt trong nước và hải ngoại có ước mong Cải cách học thuật- Minh bạch giảng đường-  Tái thiết đất nước. Để đạt được điều đó, Nghiệp đoàn đã và đang kiên trì thực hiện những chương trình hành động nhỏ sau đây:

1/ Chương trình Tư vấn tâm lý cho sinh viên trầm cảm ở Việt Nam

 Chương trình bảo vệ nhân phẩm nữ sinh  

Qũy hỗ trợ nữ sinh mang bầu

2/ Chương trình giới thiệu những ngành học mới trong tương lai

   Chương trình Minh bạch giảng đường 

3/  Chương trình đào tạo phóng viên trẻ cho các nghiệp đoàn lao động độc lập 

     Chương trình sửa lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp cho sinh viên Việt Nam

4/  Chương trình phổ biến kiến thức nghiệp đoàn  cho sinh viên Việt Nam 

      Vận động thành lập Nghiệp đoàn giáo chức độc lập Việt Nam

5/   Đội tình nguyện viên công ích xã hội ANSU

      Dự án xây dựng chuỗi viện cô nhi và viện dưỡng lão

6/   Dự án thư viện cổ phần ANSUL – An Nam Students Union Library 

7/   Chương trình vận động bài trừ bạo lực học đường

8 Chương trình xóa bỏ hủ tục và bài trừ mê tín dị đoan

9/   Chương trình cải cách chính sách,  tái thiết đất nước.

 Cuộc thi đề xuất giải pháp tái thiết đất nước

10/   Chương trình  an toàn kỹ thuật số

11/ Cuộc thi viết truyện ngắn “Thời sinh viên của tôi”

Những chương trình này vận động chủ yếu dựa trên sức trẻ, sức sáng tạo vô hạn của sinh viên Việt Nam. Ngoài ra, các chương trình còn được tiếp sức bởi các nghiệp đoàn bạn, trong đó có Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam.

Tinh thần của các chương trình này là có ích, tự nguyện, phi lợi nhuận. Một số chương trình đã cho những kết quả tốt đẹp. Những chương trình này đều là  công khai ( public); chi tiết mọi người dùng internet đều có thể theo dõi và giám sát, bản quyền dành tặng cho tất cả mọi người.

Ngoài thành viên sẵn có, Nghiệp đoàn mời gọi tất cả sinh viên Việt Nam, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, các nhà báo, các nhà điều tra từ bên ngoài tham gia.  Những cộng tác viên hoạt động thực địa hoặc đóng góp bài viết được hỗ trợ một phần chi phí theo quy định  khung nhuận bút của nhật báo Nghiệp đoàn sinh viên (1) .

Thành viên Nghiệp đoàn và khác có ý kiến góp ý và nhận xét cho những chương trình này, xin gửi điện thư về cho chúng tôi tại hộp thư: nghiepdoansinhvien@gmail.com

Trân trọng.

 

Chú thích:

(1) Thể lệ gửi bài và cơ chế nhuận bút: https://goo.gl/wwNn5z