Trả lời bạn đọc (18): Nói thêm về nhánh đạo học vô ngôn và nhánh văn học.

Tác giả Nguyễn Việt Nho và phu nhân.
Tác giả Nguyễn Việt Nho và phu nhân.

Nguyễn Việt Nho gửi đến Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam.

Bạn đọc Tiên Vũ: Tiên sinh Việt Nho! Xin hãy giãi bày thêm qua lời “vô ngôn” nhánh đạo gia để người đọc có dịp so sánh với nhánh văn gia mà tiêu biểu là triết gia Lương Kim Định.  I apreciate what you have written here your helpful knowledge needs to be shared to whom , who are eager to learn.

Trong các bài Trả lời bạn đọc ở các kỳ trưóc, nhất là 3 bài có liên hệ với nhánh văn chương (mà triết gia Lương Kim Định là điển hình) và nhánh Đạo Học Vô Ngôn (mà tôi đề cập), tôi nghĩ, tôi đã ít nhiều làm rõ trên về mặt lý mà chưa đi sâu vào cái giải và cái dụng. Để dễ thấy cái “vô ngôn” của Đạo Lý, trong bài viết nầy tôi sẽ đi sát vấn đề mà tiến sĩ Tiến Vũ (Trưởng Nhóm Vui Sống: vuisong@googlegroups.com) đề cập là cần làm rõ thêm phần “vô ngôn” và đồng chỉ ra sự bất toàn của nhánh văn chương/văn gia.

Xin nhắc lại hai nhánh văn hóa nầy:

1) Nhánh Văn Gia/Văn Học: Quan điểm của văn gia là lấy con người làm thước đo cho sự vật: “Con người là thước đo của mọi sự, mọi vật” (Triết gia cổ ssại Protogoras). Gía trị của sự vật là do con người ấn định, kể cả chuyện đúng sai, phải trái … Dưới đây, xin đưa thí dụ cụ thể để làm rõ ý nầy và sự khác biệt của văn gia và Đạo gia:

 

Theo cách định hướng nầy đúng là đã lấy con ngưới làm “thước đo” để định gía trị áp đặt trên sự vật, ngược lại với nhánh Đạo học là ta chỉ ghi nhận chính những gì sự vật chưng ra:

2) Nhánh Đạo Gia/Đạo Học: Đạo học thì để cho sự vật tự chưng ra như chính nó.

 

3) Nói Thêm Về Nhánh Đạo Học Giúp Ta Thấy Đạo Qua Tượng Số Chưng Ra Để Thay Lời Mà Diễn Ý: Ta lấy huyền thoại Khởi Nhuyên Tiên Rồng chia con 100 trứng làm thí dụ:

Lời huyền thoại nói chung và trong huyền thoại Chia Con 100 trứng Tiên Rồng nói riêng, lời được sử dụng mang tính “cưỡng dụng, tạm dụng” để gợi tượng (và khi đạt tượng ta cần bỏ lời). Tượng ở đây là tượng của các con huyền số và muốn biết tượng ý của nó, ta cần đổi các huyền số nầy sang Dịch Số nòng nọc (0,1) hay Dịch Số Càn (__), Khôn (_ _).

_ Vài Thí Dụ Về Cách Chuyển Đổi huyền số sang Dịch số: Đổi con huyền số sang hệ nhi phân (binary) nòng (0) nọc (1) y như cách đổi số dưới dạng thập phân sang hệ nhị phân điện toán và đây là cách chuyển đổi: Hễ con số (huyền số hay dố thập phân là số chẵn thì viết con 0 và nếu là số lẻ viết con 1. Rồi tiếp tục chia 2 (divide by 2) con số nầy, nếu thành số là chẵn ghi con 0 (lẻ ghi con 1) … cứ thế viết ra với 3 hạn số (digit), ta sẽ có được Bát Quái và viết ra với 6 hạn số ta có được 64 quái Dịch (là toàn bộ quyển Kinh Dịch chưa có chua lời vào). Nhớ rằng viết số thập phân viết từ trái sang phải và viết nhị phân viết từ phải sang trái). Làm vậy ta sẽ có được Bát Quái hay 64 Quái Dịch thuộc hệ Dịch nòng nọc và muốn có được Dịch với hệ Càn (__), Khôn (_ _), hãy thay các hạn số 0, 1 bằng nét Khôn (_ _) Càn (__) và viết từ trên xuống dưới.

_ Vài Thí Dụ Về Ý Nghĩa Huyền Số Thấy nơi 2 Bộ Kinh Bộ Kinh Tiên Rồng Chia Con & Kinh Kinh Sách Ước:

@ Ý NGHĨA CÁC CON HUYỀN SỐ TRONG KINH TIÊN RỒNG

1) Huyền số 100 (Cặp Tiên Rồng/Âm Dương sinh 100 trứng, nở 100 con): viết ra lý số là con Thuần Chấn/Lôi 100/100 tức con () . Chấn/Lôi là Rồng. 100 con là con của Tiên Rồng (Âm Dương), chính nó sản sinh (Chấn/Lôi) moi loài, vì Chấn/Lôi cũng còn có nghĩa là sự bùng phát, sự nẩy nở tối đa.

2) Huyền số 50 (50 con theo Mẹ lên núi Và 50 Con theo Cha ra Biển)

_ 50 theo Mẹ: 50 viết ra Lý số là con 010/110 tức con Thủy Trạch Tiết (): Thủy là nước nước, Trạch là hồ, đầm cũng nước, nước mênh mông nên cần gôm lên chỗ cao mà sống. Gôm tụ lại gọi là Tiết. Ý “theo Mẹ lên núi” nầy giới văn gia chữ nghĩa hóa là “Nhân giả nhạo sơn”, còn Đạo gia thì chì chưng ra tượng số như ta vừa thấy.

_ Huyền số “50 theo Cha ra biển”. Biển là chỗ trũng thuộc hướng nghịch lại với hướng núi. Nếu hướng lên núi là hướng Dương, thì xuống ngịch lại xuống biển là hướng Âm và như thế để biết ý nghĩa của 50 theo Cha thì ta đặt dấu trừ trước con 50 theo Mẹ tức con Thủy Trạch Tiết và khi làm như vậy thì các dấu Càn (__) Khôn (_ _) trong con Thủy Trạch Tiết đều sẽ đổi dấu: Dấu Âm (_ _) thành dấu Dương (__) và dấu Dương (__) thành dấu Âm (_ _) mà như vậy 50 theo Cha là con Hỏa Sơn Lữ 101/001 tức (). Tượng Số Lữ chưng ra là: Hỏa là lửa và Sơn là núi (đất Mẹ): Lửa hay chiến tranh khốc liệt trên quê Mẹ thì pải bỏ xứ ra đi thành người lữ thứ, lữ khách! Đó là tượng Lữ chưng ra ý tượng của nó!

@ Ý NGHĨA CỦA HUYỀN SỐ TRONG KINH TIÊN RỒNG CHIA CON: Sách Ước có các con Huyền Số là Con 3, con 2 và con 2/3 (Sách ước có 3 trang, 2 trang đọc được, một trang không … )

_ Con 3 (3 trang sách), con 3 viết ra lý số là con Phong Địa Quán 110/000 tức (). Quan sát những gì chính  nó thể hiện ra. Nghĩa ở đây là hãy quan chiêm (quan sát và chiêm nghiệm) kinh để biết ý nghĩa thực của kinh trao truyền bằng cách bỏ lời lấy tượng, lấy ý thông qua huyền tự và các con huyền số.

_ Con 2. Con 2 là con Khảm 010 tức con (). Khảm ngoài nghĩa là nước còn có nghĩa là trí (trí giả nhạo Thủy). Nghĩa ở đây là hãy dùng trí tuệ mà nhận biết “2 trang đọc được tức trang có đồ hình và trang có các con huyền số/lý số.

_ Con 2/3: Con 3 (sách 3 trang). Con 2 (2 trang đọc được) ta cần xem 3 là mẫu số và 2 là tử số và như vậy ta sẽ có được phân số 2/3. 2/3 viết ra Lý số sẽ là con Thủy Phong Tỉnh 010/011 tức (). Tỉnh là cái giếng. Đây là giếng Việt (Việt Tỉnh), nước (giếng) là nguồn sống, nguồn của sự sống. Trên phương diện văn hóa Việt Tỉnh là nguồn sống tâm linh Việt hay linh hồn Việt.

_ Con 3 và con 2 còn có thể viết ra phân số 3/2. 3/2 viết ra lý số là con Phong Thủy Hoán. Hoán là hoán đổi, cải sửa. Việt đặt con dương số 3/2 cho là đúng với lẽ Trời “Tham lưỡng nhi ỉ số”! Đây là con lý số chọn dương cương Đặt 3/2) của Tàu Chệch. Chệch bởi “hóan/sửa lại cái nguyên gốc của dòng Việt là 2/3 thành tiên nhân Việt gọi Tàu là Tàu Chệch, là vậy!

Con 0 (1 trang không): 0 viết ra là Lý Số là 000 hay 000/000 tức tượng con Địa ( ) hoặc (), chưng ra tượng ý là trống không, hư vô … Cũng có  ý  chỉ trí  tưởng tượng và  khi là  trừu tượng thì còn hơn cả cái cụ  thể  như Ông Albert Einsteint nói: “Trí tưởng tượng còn quan trọng hơn cả kiến thức. Kiến thức thì hạn chế. Trí tưởng tượng lại bao quanh cả thế giới.” – Trích Smithsonian, 02/1979. Tôi thì nói là: “Vô chứa cả trời cao đất thấp _ Vô qua bao vùi dập không tan _ Vì vô nên vượt thời gian _ Nhờ vô nuôi được cả đàn trăm con” (Thơ TĐ Nguyễn Việt Nho). Ngoài ý nầy “trang không” còn chưng ra ý là: để trang trống nầy ta chi phần ngoạn, phần dụng “Quan chiêm ngoạn, quan chiêm dụng” sau khi đã thông đạt “hai trang đọc được” là trang hình số.

Một số thí dụ trên cũng đủ chứng tỏ nền văn hóa không dùng lời “vô ngôn là có thật và mang tính khách khách quan bởi là môn toán số chưng ra cái lý chứa trong tượng số để ta thấy được ý thay lời. Tiếp dưới là trích của Trúc Lâm _ Đoàn Vũ bài viết của triết gia Lương Kim Định và của Nguyễn Việt Nho để thấy hai hướng đi của Triết và của Đạo: Triết đào sâu ý tưởng mà viết ra, Đạo chưng ra Con Đường giúp ta thấy thay vì nghe, đọc của triết viết ra.

@ SỰ PHÁT TRIỂN MUÔN LOÀI TỪ CẶP HUYỀN THOẠI CƠ BẢN LƯỠNG NHẤT GIẢI THEO TÍNH DỊCH

 

1) Vợ Chồng: Cặp Lưỡng nhất khởi nguyên cơ bản vòng 1 Thái Cực gồm 1 Âm Khôn (_ _), 1 Dương Càn (__)/Đất (_ _) Trời (_ _). Sự trực phân được chỉ ra nằng toán số không khác với ý của lời huyền thoại, rằng: “LLQ và Âu Cơ kết thành 1 Cặp Vợ Chồng”. Toán lũy thừa chỉ ra trực phân là: 21 =2 (tương đương với một tế bào gốc có hai phần tố 1 âm và 1 dương kết thành 1 cặp Thái Cực (như là một tế bào gốc (Stem cell).

2) Con Cái:  Vòng 2. Từ 1 tế bào gốc gồm 2 phần tố Âm Dương trực phân/nhị phân lần 2 là: 2= 4 (tương đương với tứ tượng): Thiếu Âm, Thiếu Dương, Thái Âm, Thái Dương.

3)Cha Mẹ/Ông Bà (Tại sao Cha Mẹ, Ông bà cũng cùng ý nghĩa là sao? Thưa đây là hai huyền tự nhằm chỉ tượng hình cùa Càn (__), Khôn (_ _).  Trực phân lần 3 toán lũy thừa bậc 2 viết là: 23 = 8 (tưng đương với Bát Quái) là Càn 111, Khảm 010, Cấn 001, Chấn100, Tốn LI 101, Khôn 000, Đoài 110).

 

Ở hai vòng 2 & 3 nầy chỉ ra tính đối đãi: Có cái nầy mới có cái kia. Có con thì mới có cha Cha Mẹ (có con mới được làm cha mẹ). Có cháu mới lên được chức Ông Bà như trong câu cac: “Có con thì mới có Cha _  có cháu giữ nhà thì mới có Ông”.

 

4) Người dân Chính quyền vòng 4: cũng là nhân quần hay xã hội mở rộng là mọi thứ, mọi loài bời khi on 4 viết ra lý số là con Chấn/Lôi 100/100: Chưng ra hay bùng nổ/phát tán tối đa (26 = 64) tương đương với 64 Quái Dịch là tron bộ quyển kinh vô ngôn Sách Ước.

 

Đối với những người chưa quen với môn lý số, đoại viết trên có lẽ sẽ bị ít nhiều làm rối trí (?). Thật ra, lời được sử dụng ở đây mang lấy ý là lời “tạm dụng” nhằm gợi ra tượng hình và tượng ý do các con lý số chưng ra. Khi đạt tượng cần ta quên lời vậy!

 

4) Trích đoạn Bài Viết của Triết gia Lương Kim Định và Nguyễn Việt Nho Để Thấy Sự Khác Biệt Của Văn Học Và Đạo Học (Bài lược trích của Trúc Lâm _ Đoàn Vũ):

a) Phần Lược Trích Bài Viết Của Nguyễn Việt Nho nói về ý nghĩa cờ Trung Cộng qua tượng số trên cờ:

Trên cờ Trung Cộng như ta biết, có 5 ngôi sao được xếp: một sao nằm bên trong làm tâm điểm và 4 sao nằm ngoại vi. Qua sự sắp xếp nầy nó để lộ ra con huyền số là 4 /1 (4 nằm bên ngoài và 1 nằm bên trong trên lá cờ Trung Cộng). 4/1 chuyển sang lý số là con Chấn/Cấn hay Lôi/Sơn, Lôi Sơn Tiểu Qúa. Tiểu Quá là lỗi hay ra ngoài mức vừa phải. Và, nếu phân tích ý nghĩa của hào nó thể hiện ra, còn có nghĩa là nhỏ qúa. Cái gì nhỏ quá đây ? Thưa con người hay Nhân Hoàng trong học thuyết Thiên Địa Nhân, bị xem nhẹ: nhỏ qúa! Con Lý số nầy chỉ ra là: Hào 2 (chỉ Nhân Hoàng hay con người, hào 1 là Địa, hào 2 là Nhân và hào 3 là Thiên).

Hào 2 Nhân là hào âm, lại xếp nằm âm vị nên tính âm lại càn cao, nghĩa là hào 2 (con người) bị xem nhẹ trong khi hào 1 (sơ hào) là hào Địa (dương vị) lại xếp hào dương vào đây, mang ý là xem trọng vật chất hay Duy Vật …

b) Phần lược trích luận điểm của triết gia Lương Kim Định:

Tuy Triết gia linh mục Lương Kim Định không xét qua con lý số nhưng lại cũng đồng ý cho con 4 là đại diện Duy Vật, con 1 là đại diện cho Duy Thần và con 2/3 là đại diện cho nền văn hóa Nho Học.

Qua mấy giòng trích nầy chứng tỏ triết gia không giúp cho ta thấy tượng để biết ý mà hiểu ý qua lời “phán” của mình. Ngược lại, phần trình bày Nguyễn Việt Nho, giúp thấy do tượng của lý số chưng ra, không biết qua lời nên được gọi là “văn hóa vô ngôn”

c) Ý Kiến Của Trúc Lâm _ Đoàn Vũ:

(Hai) luận điểm nầy cũng trùng hợp với luận cứ của tôi. Để rõ hơn (về quan điểm của Nguyễn Việt Nho), xin mời đọc Các Nền Văn Hóa Của Nhân Loại trong “VĂN HÓA CỔ VIỆT” của tác giả NGUYỄN VIỆT NHO xuất bản năm 2004) và đề nghị tham khảo thêm bài viết của Nguyễn Việt Nho đã từng viết về nghiên cứu về lá cờ của Việt Nam qua từng thời đại trong bài: “Quốc kỳ và ảnh hưởng của nó qua các thời, dưới lăng kính Dịch Lý (1). Xin mời qúi vị vào tham khảo thêm.

 5) Tạm Kết: Qua các phần khai triển và trích dẫn trên đủ chứng tỏ là Văn Hóa Việt có 2 nhánh, nhánh của tư tưởng của gia/triết gia và nhánh của của Đạo gia. Nhánh Đạo gia giúp ta thấy và nhánh triết gia buộc ta phải nghe. Mà “trăm nghe sao bằng một thấy”, nên ta hãy đừng nghe mà hãy nhìn. Bởi cứ tin vào nghe thành dễ bị lừa bời bọn làm “fake news” của truyền thông và bởi bọn lưu manh chính trị, lưu manh tôn giáo dẫn dắt vào lối mê lạc.

Nhánh văn học của văn gia dụng lời mà khi dụng lời thì người nói/viết th ư ờng không nói được hết ý của mình về  những vấn đề  thuộc lãnh vực trừu tượng bởi “ngôn từ cạn ý rậm lời _ Chỉ vô ngôn mới rộng khơi nhiệm màu” (thơ Nguyễn Việt Nho) và người nghe thì tùy vào trình độ hay sự từng trải mà nhận được ý của người viết. Điều nầy làm cho triết học và giáo lý của các tôn giáo đã có nhiều lôi thôi, rắc rối khiến một số triết gia hiện đại nói là: “triết Tây đi đến đâu thì gieo sắt máu đến đó” và như Thiên Chúa Giáo thì xuất từ nền văn hóa Babilone sang Do Thái Giáo đến Thiên chúa Giáo La Mã rồi từ đây lại chia nhánh ra: Chanh Thống Giáo, Anh Quốc Giáo, Tin Lành Giáo… Riêng Tin lành đến nay nảy ra những hơn 300 giáo phái! Và, Hồi Giáo cũng chẳng khác: Từ một ông Mahomet nay chia thành hai phái Sunny và Shiite, đánh nhau chí chóe, không đội trời chung, không biết đến bao giờ mới giải hòa được đây?!

Nêu lên những điều trên người viết không có ý chê bai hay mạc sát nhánh văn học mà chỉ muốn người theo, người đọc hay nghe cần cẩn trọng khi nghe/đọc/theo …

Cảm ơn qúi vị đã bỏ thời gian ra đọc

San Jose 19/3/2020. Nguyễn Việt Nho.

Email: nguyenvietnho1943@yahoo.com

Phone: (408) 2258754

Facebook: Nguyễn Việt Nho

https://www.facebook.com/vietnho.nguyen

Chú thích:
(1)
Quốc kỳ và ảnh hưởng của nó qua các thời, dưới lăng kính Dịch lý:

Ủng hộ Qũy Cải cách học thuật của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam

Donate us

$10.00

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.