Cờ vàng ba sọc đỏ: Quốc kỳ với Quốc hồn

Việt Nhân.

PHẦN MỘT
HÌNH THÀNH LÁ QUỐC KỲ

I.- Mở đầu
Nhân đọc bài : “Quốc kỳ và ảnh hưởng của nó qua các thời, dưới lăng kính Dịch lý” của nhà nghiên cứu Nguyễn Việt Nho gửi đến Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam, chúng tôi xin gởi thêm bài “Quốc Kỳ với Quốc Hồn “để giúp rộng đường dư luận.

Picture3.png

Cờ vàng ba sọc đỏ là Quốc kỳ của Quốc gia Việt Nam được dùng từ Chính phủ lâm thời Quốc gia Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân cho tới thời Đệ nhất và Đệ nhị Công Hòa.

II.- Định nghĩa lá Cờ

Lá Cờ là một mảnh vải hay Vật liệu tương tự có hình Chữ nhật hay Hình Vuông, một góc chéo của Cờ được buộc vào một cột cờ hay một cái dây để kéo hay treo lên.
( Flag: a piece of cloth or similar material, typically oblong or square, attachable by one edge to a pole or rope and used as the symbol or emblem of a country or institution or as a decoration during public festivities.)

III. Xuất xứ của Cờ vàng ba sọc đỏ

“ Ngày 2 tháng 6 năm 1948, Chính phủ lâm thời Quốc gia Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân chính thức dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ làm quốc kỳ. Ý nghĩa của lá cờ được giải thích như sau: màu vàng là màu truyền thống của đế vương Việt Nam từ xưa, cũng là màu tượng trưng cho đất nước. Màu đỏ là màu của thịnh vượng, thành công. Ba sọc đỏ tượng trưng cho ba kỳ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ thống nhất dưới một chính thể quốc gia.[4] Lá cờ vàng ba sọc đỏ sau này tiếp tục là quốc kỳ dưới thời Quốc gia Việt Nam(1949-1955), và sau đó là quốc kỳ cho suốt thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng hòa (1955-1975). “

Trước 1945, thời Chính phủ Trần Trọng Kim thì dùng Quốc kỳ hình Quẻ Ly. [ 1 ]

Giải nghĩa trên đây của Wikipedia hoặc là gian dối, cố tình lừa dối 90 triệu dân Việt, hoặc là dốt nát, ngu sĩ cộng nhiệt tình bằng phá hoại văn hoá Việt tộc.

IV.- Quốc Kỳ: Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

Cờ là Biểu tương của một Quốc gia Việt Nam được Biểu trương trong những buổi Lễ hội công cộng.

 

Picture1.png

 

1.- Kích thước

Cờ vàng ba sọc đỏ có hình chữ Nhật có tỷ lệ Doc / Ngang: 3 / 2

3 / 2  là tỷ lệ giúp cho  “ Âm Dương Hòa  “

2 – 3, 5  ( 5 = 2 + 3 )   là Cơ cấu của Việt Nho mang Tinh thần Triết lý An vi.

( Chúng tôi đã viết 17 cuốn sách lớn về Nền Văn Hoá Thái Hòa Dân tộc được đăng trên vietnamvanhien.net  )

2.- Ba Sọc: Tam Tài

 

Dưới đây là Đồ hình từ Thái cực sinh Lưỡng nghi, Tứ Tượng rồi tới Bát quái  tức là 8 quẻ đơn của Dịch .

Picture2

Hình Bát quái ( 8 quẻ đơn )

Quẻ Càn: Hình 111

Ba Sọc trong lá Cờ tượng trưng cho Quẻ Càn hay Kiền ( h. 111 ).

Càn là Quẻ đơn đầu tiên của Kinh Dịch: Nét ngang ở Trên tượng trưng cho Thiên, nét ngang Dưới tương trưng cho Địa, nét Giữa tương trưng cho Nhân.  

Vậy 3 nét tượng trưng cho Tam Tài: Thiên→ Nhân ← Địa.

Đây là môi trường sống rộng rãi nhất của con Người, nên phải sống làm sao cho  “ Thiên Thời, Địa lợi, Nhân hòa “ .

Có những kẻ mất Gốc mới bảo là Cờ vàng Ba sọc đỏ  là  “ Cờ ba que “, hay  lá Cờ  mang vết tích Thực dân Pháp chia nước ra làm ba, thực ra là gom ba Kỳ thống nhất làm một.

Theo Nho thì : Nhân giả kỳ Thiên Địa chi Đức : Con Người là cái Đức hay Tinh hoa của Trời Đất. Trời / Đất được kết hợp làm Một hay Lưỡng nhất ( dual unit ) thì mới thành con Người.

Thiên / Địa →Nhân ( Tam Tài  )

 

(Âm / Dương Hòa )

3.- Tỷ lệ Kích thước : 3 / 2

 

Thiên / Địa là cặp đối cực  của Dịch, khi cặp đối cực  vừa đấu tranh vừa hợp tác với nhau theo  kiểu Âm / Dương tương thôi thì mới Hoà với nhau hay Lưỡng nhất, nhưng phải theo tỷ lệ  “ Tham Thiên  ( 3 ) Lưỡng ( 2 ) Địa  mới được.( Tham Thiên Lưỡng Địa nhi ỷ số )

 

( Đã được giải thích nơi cuốn Khi Đông Tây giao hội của Việt Nhân trên vietnamvanhien.net.index )

 

Thiên / Địa → Nhân

 

Thiên- Địa -Nhân là cặp đối cực đầu tiên thuộc Bát quái của Dịch,

Picture4.png

Thiên – Nhân – Địa  kết thành chữ Vương

 

Theo Nho thì Thiên là Thiên Hoàng, Địa là Địa Hoàng, nên Nhân là Nhân Hoàng.

Đây là hình ảnh của con Người Bàn Cổ :

 

Hỗn mang chi sơ ( Vô cực )

      Vị phân Thiên / Địa ( Thái cực )

Bàn Cổ thủ xuất

. . .

( Vịnh Ông Bàn Cổ )

 

Sống trong cõi Trời Đất con Người phải giữ thế Quân bình giữa Thiên / Địa. Con Người  không để Thiên kéo lên mà Duy Tâm, cũng không bị Đất dật xuống mà Duy Vật, phải duy trì Thế  Quân bình mà tự Chủ, nên phải tự Lực tự Cường để cho Tâm / Vật nên Một ( Body and Mind in One ) . Đây là con Người Nhân chủ của Việt Nho, con Người có khả năng làm Chủ Vận hệ mình, Gia đình mình và Đất nước mình.  

Là Tinh hoa của Trới Đất  nên con Người phải To lớn, To lớn về Vật chất và Tinh Thần.

 Về Vật chất thì Hùng nên có khả năng ăn nên làm ra, về Tinh thần thì Dũng nên biết nương theo Thiên lý ( Dịch lý )  thực hiện  lẽ sống Công chính để Hoà với Thiên / Địa và Nhân

4.- Màu sắc

Nền cờ có màu Vàng, còn ba sọc có màu Đỏ

a.- Ý nghĩa của  các màu 

Chúng ta dùng Đồ hình và số độ Ngũ hành để tìm ra ý nghĩa của các màu:

                                                                               Đỏ : Hỏa ( 2 ):  

                                                                                    ↑

                                        ( 3 )  Xanh : Mộc ←  Vàng: Thổ ( 5 ) →  : Trắng :Kim ( 4 )

                                                                                    ↓

                                                                              Đen :Thủy ( 1 )

Đồ hình Ngũ hành

A.- Màu Vàng

Màu vàng là màu của hành Thổ

Picture5.png

Số độ Ngũ hành

Xem Đồ hình Ngũ hành, ta thấy  Thổ màu Vàng,  Hỏa màu Đỏ

Theo số độ của Ngũ hành thì Hành Thổ có số 5. Nhìn vào Hình số độ của Ngũ hành, nếu ta tách 4 ô Thuỷ, Hỏa, Mộc, Kim ra thì ô Thổ  trở thành ô trống  không. 4 ô xung quanh  tượng trưng cho Thế giới Hiên tượng hay Hữu, còn  Ô Thổ trống không ở giữa tượng trưng cho Vô hay nguồn Tâm linh.  

Theo mystical number thì số 5 tượng trưng cho dynamic force tao nên Vũ trụ, mà Khoa học gia Einstein cho  là nguồn Tình yêu  mang công thức E = mc2

( E là năng lượng do  khối lượng vật chất m có thể biến ra năng lượng, c là tốc độ ánh sáng 300.000 km / sec.)

Vậy màu Vàng tượng trưng cho nguồn Năng lượng tạo ra Vũ trụ, mà Đấng sáng tạo là Thượng Đế.  Do đó mà Hành Thổ  là nguồn năng lực giúp cho các cặp đối cực Lưỡng nhất, Để cho dễ hiểu, chúng ta xem Hành Thổ  như chất Xúc tác giúp hai Hóa chất  ( như cặp đối cực ) tác dụng với nhau  trong phản ứng Thuận / Nghịch. ( tương tự như Âm / Dương Hoà )

Hình vẽ nào mà đưa hành Thổ ra khỏi Trung cung để đanh mất tính chất Đối xứng của Hành Thổ  là trật đường rầy, vì  phá tan Cơ cấu Ngũ hành tức là phá tan Cơ cấu Thời gian ( Đông / Hạ và  Xuân / Thu  )  và Cơ cấu Không  gian ( Bắc / Nam và  Đông / Tây ) , vì các cặp Đối cực mất vị trí đều đối  xứng qua Trung cing Hành Thổ , nên cũng phá tan  Cơ cấu Vũ trụ.

B.- Màu Đỏ

Màu Đỏ là màu của Lửa tức là  năng lượng thuộc dạng Quang năng hay Ánh sáng.Theo nhà Vật lý Louis De Broglie thì Ánh sáng  được truyền đi theo vừa Sóng và vừa Hạt.  Làn Sóng có dạng hình Sin  bao quanh dòng hạt photon được truyền theo Đường thẳng.  

Làn Sóng hình Sin có tính cách bao bọc chở che tựa như lòng Nhân ái, còn dòng Hạt  được truyền theo đường thẳng tựa như Lý  Công chính.  Sóng / Hạt là cặp đối cực không thể tách rời  ( dual unit: Wave / Particle duality  ),

 Cũng tương tư như thế, Lòng Nhân ái / Lý Công chính  nói gọn lại là Tình / Lý không thể tách rời như hai mặt của một đồng tiền.

                                                            Thiên: Hỏa

                                                                    ↓

                                                            Nhân:Thổ

                                                                    ↑

                                                            Địa: Thủy

 

Chúng ta có: Thiên / Địa → Nhân

 

Thuỷ được Nho định nghĩa: Thủy  Vạn vật cho nguyên : Nước là nguồn sống của vạn vật , tượng trưng cho  Vật chất, Hoả là là Lửa, là năng lượng thuộc Quang năng,  năng lượng thuộc Tinh thần , nên Thổ tượng   trưng cho Vật chất và Tinh thần  ( Thủy / Hỏa →  Thổ ).     

Nhân cũng ở vị trí hành Thổ, nên Nhân gồm có Vật chất và Tinh thần, theo trên thì Tinh thần của con người là lòng nhân ái / lý Công chính hay nhân / nghĩa.

 

Vậy màu Đỏ tượng trưng tinh thần của con người nhân chủ trong Tam Tài. Tinh thần đó là  lòng nhân ái / lý công chính hay nhân / nghĩa, hay tình / lý.

IV.- Kết luận: Ý nghĩa của Quốc kỳ

1.-  Lá Quốc kỳ là biểu tượng cho tinh thần quốc gia, có nền tảng từ Việt Nho. Việt Nho  có Gốc từ Dịch lý Âm / Dương, cũng chính là nền tảng của nền Văn hoá lâu đời nhất của Việt Nam.   ( Xem cuốn  “ Dịch Tàu, Dịch Việt, Văn hoá Việt, Văn hoá Tàu “ của Việt Nhân trên vietnamvanhien.net )

Quốc kỳ có hình Quẻ Càn là quẻ đơn đầu tiên trong Bát quái. Tuy có Dịch với 64 quẻ kép, nhưng Dịch Tàu  không có Gốc  Âm / Dương, vì chỉ có Vật biểu Rồng là Độc  Dương thì  làm sao mà Biến hoá để thành Dịch. Không có Gốc Dịch  là không có Ngũ hành là Cơ cấu của Nho, nên cũng không phải Chủ nhân sáng tạo ra Nho.

Hán Nho ngày xưa là bá đạo, ngày nay lại thêm bản chất đạo tặc của Cộng Sản quốc tế nên biến thành văn hóa đạo tặc quốc tế.

2.-Lá Quốc kỳ mang biểu tượng con người  Quốc gia, đó là con người nhân chủ: tự chủ, tự lực, tự cường  nhờ tam cương nhân / nghĩa, hùng- dũng .

Còn nội lực dân tộc là dũng lực  “ Chí Nhân / Đại Nghĩa “  của toàn dân.

Quốc  kỳ  là biểu tượng  tinh thần quốc gia Việt Nam mà mọi người Dân Việt Nam  phải rèn luyện Bản thân  để đạt được tinh thần trên, có thế thì cả Dân tộc mới có đủ Nội lực để Dựng nước  và Giữ Nước.

Nên nhớ khi đem treo lá Quốc kỳ trong các buổi lễ hội quan trọng mà mỗi một chúng ta không có tinh thần con người nhân chủ và tinh thần dân tộc bất khuất thì lá quốc kỳ chẳng  còn là biểu tượng cho giá trị nào hết của chúng ta.

Nói gọn, là Quốc kỳ màu vàng ba sọc đỏ tượng trưng cho hồn thiêng sông núi của Dân tộc, Hồn Thiêng Núi là lòng Nhân  ( ái ), Hồn Thiêng Sông là Trí ( hay Lý công chính ) . Nhân ái / Lý công chính lưỡng nhất thì đạt Hùng / Dũng.

Hùng là sức mạnh Vật chất,

Dũng la sức mạnh Tinh thần

Khi vật chất và  tinh thần kết hợp làm Một ( Body and Mind in One )  thì đạt Hùng / Dũng giúp con người có khả năng Bao dung nhau trong Tinh thần Đồng bào.

Ủng hộ thư viện của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam

Donate us

$20.00

One comment

  1. Cộng Hòa là khái niệm mà nội dung chưá đầy tính Chân Thiện Mỹ đã được các nhà tư tưởng của Thế kỷ ánh sáng ở mọi lãnh vực soi sáng khiến Châu Âu nói chung thoát khỏi đêm trường trung cổ và xây dựng được một thế giới văn minh …đặc biệt một bộ phận đã phát hiện Châu Mỹ và chỉ cần hai thế kỷ đã tạo dựng được một Hợp chủng quốc Hoa Kỳ thịnh vượng , văn minh , hùng mạnh (6 thiên niên kỷ ngoạm nhiều nước của Tầu và bốn thiên niên kỷ ngoạm Chiêm Thành , Chân Lạp của Việt không có gì để so được !).
    Quá trình dân tộc Việt dựng xây nền Cộng Hòa là quá trình đã và vẫn còn đang tiến hành cho dù đã bị phá hoại ( bởi Việt cộngvô thần vô đạo, bởi bọn tướng lĩnh lừa thầy phản bạn – vô tổ quốc , vô danh dự , vô trách nhiệm – bởi bọn lực lượng thứ ba ngốc nghếch đáng thương . Lãnh đạo đệ nhất , rồi đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa đã rơi vào dĩ vãng ( lịch sử sẽ đánh giá công và tội họ )nhưng lá cờ biểu tượng thiêng liêng vẫn còn để tập hợp mọi người , khi lòng dân vẫn còn ý chí và ước mong xây dựng nền Cộng Hòa cho Việt Nam . Lá cờ ấy , theo thời gian , biêủ tương có thay đổi để biểu đạt tương xứng với ý niệm Cộng Hòa đã được nhận thức . Thế giới đã chứng kiến lá cờ Nga xô lui vào dĩ vãng (tới mức không ai thèm nhớ đến nó nữa ) , tôi tin , nền Cộng Hòa Việt nam sẽ được xây dựng lại , xã hội sẽ là xã hội của các cá nhân Tự Do – Bình Đẳng – Bác Ái được thể chế Tam quyền phân lập , tự do ngôn luận và phổ thông bâù phiếu bảo vệ .Khi ấy lá cờ vàng (vạch đỏ trên được thay bằng vạch xanh lam , vạch dưới cùng được thay bằng vạch trắng , vạch giữa giữ mầu đỏ )biểu đạt được cho ý tưởng đó sẽ lại vĩnh viễn phất phới bay !.
    Gần 1500 ý kiến của nhiều người về bài viết này chứng tỏ bên thắnrg cuộc lấp được dòng Hiền lương nhưng không xóa được vĩ tuyến 17 thậm chí vĩ tuyến 17 còn xâm nhập vào mọi gia đình , tổ chức , bạn bè trong nước và cả thế giới !…còn gì tủi nhục hơn thế trước nhân loại !

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.