Viện ngôn ngữ học bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông Nguyễn Đức Tồn

51939189_380026562815938_4957164816826368000_o.jpg

VIỆC CỰC CHẲNG ĐÃ PHẢI NÓI
Đúng là cực chẳng đã mới phải nói.

Về quê ăn tết, một số bạn quý mến hỏi thăm và hỏi về Quyết định không kéo dài thời gian công tác cho 01 cán bộ của Viện Ngôn ngữ học. Tôi xin trả lời như sau (đây là lần thứ hai phải trả lời việc “cực chẳng đã” này, lần trước là trả lời theo yêu cầu của Tổ xác minh nội dung tố cáo đối với việc ban hành Quyết định số 95/QĐ-NNH ngày 01/11/2018 của Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Đức Tồn):

Ông Nguyễn Đức Tồn sinh ngày 01/02/1952, tính đến năm 2012 ông tròn 60 tuổi sẽ được nghỉ hưu theo quy định để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, còn tính đến năm 2019 thì ông Nguyễn Đức Tồn đã 67 tuổi.

Thực hiện Nghị Định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ về trọng dụng, sử dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, hằng năm Viện Ngôn ngữ học đã họp (theo thành phần quy định) và đã tạo điều kiện cho ông Nguyễn Đức Tồn được tiếp tục gia hạn công tác từ năm 2012 đến nay (06 năm, mỗi năm họp một lần). Tuy nhiên, trong thời gian ở lại công tác ông Tồn không chấp hành sự phân công của đơn vị; giữ chức danh khoa học nhưng không làm công tác nghiên cứu khoa học, thường xuyên gây mất đoàn kết trong cơ quan và khiếu kiện kéo dài, năm 2016 Ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã có kết luận về các vụ việc ông Tồn tố cáo.

Năm 2019, Viện Ngôn ngữ học KHÔNG CÓ NHU CẦU tiếp tục gia hạn công tác đối với ông Nguyễn Đức Tồn và đã thực hiện các quy trình theo Nghị Định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ; Công văn số 27/KHXH-TCCB ngày 27/01/2015 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về quy trình, thủ tục kéo dài thời gian công tác đối với công chức, viên chức khoa học khi đủ tuổi nghỉ hưu; Công văn số 1714/KHXH-TCCB ngày 12/8/2015 của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Đây là quyết định tập thể, được thông qua bởi nhiều thành phần theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Viện Hàn lâm KHXH VN, cụ thể được thực hiện như sau:

1. Lãnh đạo Viện Ngôn ngữ học đã có cuộc họp ngày 9/7/2018 để đánh giá nhu cầu công tác đối với cán bộ thuộc diện được kéo dài công tác hàng năm theo NĐ 40. Sau khi đánh giá tổng thể nhu cầu, và xét tình hình thực tế, Lãnh đạo Viện đi đến thống nhất không có nhu cầu kéo dài thời gian công tác với ông Nguyễn Đức Tồn .

2. Lãnh đạo Viện có Công văn số 113/NNH xin ý kiến của Cấp ủy về chủ trương kéo dài hoặc không kéo dài thời gian công tác theo NĐ 40 đối với cán bộ diện NĐ 40. Cấp ủy đã họp, trao đổi và có Công văn số 09/CV-CU hoàn toàn đồng ý với Lãnh đạo Viện Ngôn ngữ học kéo dài thời gian công tác đối với 3 cán bộ (ông Đoàn Văn Phúc, ông Phạm Tất Thắng, ông Mai Xuân Huy) nhưng không kéo dài thời gian công tác đối với ông Nguyễn Đức Tồn.
3. Ngày 19/7/2018 Cấp ủy, Lãnh đạo Viện và Ban chấp hành Công đoàn Viện Ngôn ngữ học đã họp để xem xét kéo dài hoặc không kéo dài công tác đối với cán bộ diện NĐ 40, trong đó có trường hợp ông Nguyễn Đức Tồn. Hội nghị đã rà soát, thảo luận các tiêu chí để kéo dài thời gian công tác cho từng cán bộ diện NĐ 40 và đã bỏ phiếu kín, kết quả như sau:

Ông Mai Xuân Huy: 5/6 phiếu đồng ý kéo dài công tác.
Ông Phạm Tất Thắng: 6/6 phiếu đồng ý kéo dài công tác
Ông Đoàn Văn Phúc: 6/6 phiếu đồng ý kéo dài công tác
Ông Nguyễn Đức Tồn: 1/6 phiếu đồng ý kéo dài công tác.

Như vậy, theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Viện Hàn lâm về việc thực hiện NĐ 40, ông Nguyễn Đức Tồn không đạt đủ số phiếu, tức không đủ tín nhiệm để được gia hạn kéo dài thời gian công tác. Đây là kết quả ý kiến của các thành phần đại diện theo hướng dẫn thực hiện NĐ 40. Căn cứ vào Biên bản các cuộc họp đã nêu trên đây, có thể thấy việc không đồng ý kéo dài thời gian công tác cho ông Nguyễn Đức Tồn dựa trên các cơ sở quan trọng sau đây:

Thứ nhất, Viện Ngôn ngữ học không có nhu cầu kéo dài công tác đối với ông Nguyễn Đức Tồn, đây là nhận định căn cứ vào tình hình công tác hàng năm. Trong những năm được kéo dài thời gian công tác trước đây, Ông Nguyễn Đức Tồn không sinh hoạt công tác ở phòng chuyên môn mà làm Chủ tịch HĐ biên tập Tạp chí Ngôn ngữ. Tuy nhiên, từ 2012 đến 2018 Hội đồng biên tập chưa họp lần nào, có dấu hiệu HĐ biên tập bị vô hiệu quá, thể hiện ở chỗ hầu hết các số tạp chí chỉ do ông Nguyễn Đức Tồn và bà Vũ Thị Sao Chi biên tập. Hiện nay, nhu cầu quốc tế hóa tạp chí đang được đặt ra đối với các tạp chí chuyên ngành của Viện Hàn lâm KHXHVN, ông Nguyễn Đức Tồn làm Chủ tịch HĐ biên tập không đảm bảo hiệu quả của HĐ biên tập, cần có sự thay đổi, ông Tồn nên nghỉ hưởng chế độ hưu trí để nhường biên chế cho người trẻ.

Thứ hai, báo chí trong thời gian qua liên tục có những bài viết về nghi vấn đạo văn của ông Nguyễn Đức Tồn, với gần 150 bài phản ánh nghi vấn ông Tồn đạo văn, được đăng tải ở 30 tờ báo (báo giấy và báo mạng) trong đó có những báo lớn như Vietnamnet, Vnexpress, Lao Động, VOV. Vụ việc đã được Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo làm rõ. Cho dù vụ việc đang được thanh tra của Bộ Giáo dục xem xét, thẩm định chứng cứ để có báo cáo lên Phó thủ tướng ra kết luận cuối cùng, nhưng uy tín của Viện Ngôn ngữ học nói riêng và ngành Ngôn ngữ học nói chung đã bị tổn hại nghiêm trọng.

Thứ ba, ông Nguyễn Đức Tồn liên tục gửi đơn khiếu kiện, tố cáo Lãnh đạo Viện đã gây tình trạng nặng nề, căng thẳng, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Cho dù vụ việc đã được Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện Hàn lâm xem xét giải quyết, nhưng ông Nguyễn Đức Tồn vẫn không đồng ý với các kết luận của Ủy ban kiểm tra, và vẫn kiên trì việc khiếu kiện theo kiểu “một mất một còn”. Việc khiếu kiện như vậy kéo dài suốt thời gian ông Tồn được gia hạn đến nay và nhằm mục đích cá nhân, nặng quy chụp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự đoàn kết nội bộ và gây mất ổn định, gây hoang mang cho toàn thể cán bộ trong cơ quan.

4. Ngày 31/7/2018, Viện Hàn lâm KHXHVN có Công văn số 1473/KHXH-TCCB khẳng định Viện Ngôn ngữ học đã làm đúng các quy trình và đồng ý để Viện Ngôn ngữ học ban hành Quyết định kéo dài thời gian công tác đối với 03 cán bộ là ông Đoàn Văn Phúc, ông Phạm Tất Thắng, ông Mai Xuân Huy. Về trường hợp ông Nguyễn Đức Tồn, Công văn 1473/KHXH-TCCB khẳng định thẩm quyền không kéo dài thời gian công tác là của Viện trưởng Viện Ngôn ngữ, thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Viện Hàn lâm và trong trường hợp cần thiết, lấy thêm ý kiến của cán bộ chủ chốt trước khi quyết định. Chấp hành chỉ đạo của Công văn 1473/KHXH-TCCB ngày 3/8/2018, Lãnh đạo Viện Ngôn ngữ học đã triệu tập Hội nghị cán bộ chủ chốt gồm: Lãnh đạo Viện, lãnh đạo Tạp chí, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Trưởng ban TTND, các Trưởng, Phó phòng và tương đương, Kế toán trưởng, (Phó TBT phụ trách và Bí thư Chi đoàn vắng mặt, Phó Bí thư Chi đoàn đi thay Bí thư Chi đoàn), tất cả gồm 17 người. Mục đích của Hội nghị là thêm một kênh thăm dò về sự đồng thuận đối với kết quả cuộc họp ngày 19/7/2018.

Hội nghị đã thảo luận thẳng thắn, dân chủ các khía cạnh khác nhau và tiến hành bỏ phiếu, kết quả như sau:
15/17 phiếu nhất trí với ý kiến không kéo dài thời gian công tác cho ông Nguyễn Đức Tồn.
2/17 phiếu trắng.

Như vậy, việc Viện Ngôn ngữ học không đồng ý kéo dài thời gian công tác theo diện NĐ 40 đối với ông Nguyễn Đức Tồn đã được thực hiện đúng quy trình theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Viện Hàn lâm, việc không kéo dài này thể hiện ý chí của tập thể, thể hiện qua nhiều cuộc họp và Hội nghị khác nhau.

Bản thân tôi thấy sự việc xảy ra như vậy là điều đáng tiếc, nhưng đó là một điều bất khả kháng. Trong buổi lễ trao Quyết định nghỉ hưu cho cán bộ diện NĐ 40 của Chính phủ, tôi đã chúc ông Nguyễn Đức Tồn luôn dồi dào sức khỏe, ủng hộ sự phát triển của Viện Ngôn ngữ học trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế.

Nguyễn Văn Hiệp/Facebook

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s