Lược sử hình thành của Nghiệp đoàn Sinh viên Việt Nam

Năm 2014, một bạn sinh viên ở Sài Gòn đến gặp một vị giáo sư để đề xuất ý tưởng thành lập Hội hoặc một Công đoàn sinh viên độc lập. Vị giáo sư này cam kết ủng hộ và hỗ trợ để Hội hoặc công đoàn sinh viên độc lập được ra đời.

Năm 2015, bạn sinh viên này đi vận động nhiều người trẻ tham gia Hội (hoặc công đoàn) sinh viên độc lập.

Năm 2016, bạn sinh viên này gặp một số nhà đấu tranh dân chủ trong nước, trong đó có bác sĩ Nguyễn Đan Quế để bàn về thành lập một hội sinh viên độc lập. Tên gọi dự định của hội là Hội sinh viên độc lập Việt Nam. Có ý kiến cho rằng nên đặt tên là Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam, tức là thêm chữ “nhân quyền” vào trong tên của tổ chức. Tất cả mọi người đồng ý với ý kiến này.

Năm 2016, tại thời điểm này nhóm đã có 3 bạn trẻ xúc tiến việc thành lập Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam. Cả 3 bạn này đều đã được bác sĩ Nguyễn Đan Quế ủng hộ nhiệt liệt và động viên rất nhiều trong việc thành lập. 

Không Có Tiêu Đề271-1
3 bạn sinh viên trong nhóm sáng lập tổ chức sinh viên độc lập. Hình minh họa bởi Thu Hoài

Giữa năm 2017, tháng 7, trước tin đồn một bạn sinh viên trong nhóm sáng lập viên bị bắt ở Hà Nội theo điều 88, nhóm bạn quyết định công khai tổ chức “Hội sinh viên nhân quyền”, đăng trên website của Hội là https://hoisinhviennhanquyen.org

Cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2018, một bạn trong nhóm 3 bạn sáng lập đã giao mật khẩu website cho một người hoạt động ở tuổi trung niên ( và không phải là sinh viên) giữ hộ. Và tại thời điểm đó người giữ hộ mật khẩu website này được mời giữ chức vụ cố vấn thứ hai cho Hội.

 

Giữa tháng 11 năm 2017,  xảy ra sự việc liên quan đến nữ sinh viên Kim Liên bị gia đình và đoàn thể tôn giáo giam giữ trong một nhà trừ quỷ, vi phạm điều 18 luật nhân quyền. Việc đăng loạt bài về Kim Liên khiến cho nội bộ của Hội sinh viên nhân quyền chia rẽ, giữa một bên là các bạn trẻ và bác sĩ Nguyễn Đan Quế muốn đoàn thể tôn giáo kia phải thả Kim Liên ra, một bên là riêng người giữ mật khẩu website muốn bảo vệ danh tiếng cho đoàn thể tôn giáo giữ người trái pháp luật đó. Người giữ mật khẩu đẩy bạn thành viên sáng lập, người viết loạt bài điều tra yêu cầu thả Kim Liên,  khỏi vị trí tổng biên tập mà không hề xin phép hội đồng, sau đó người này còn đẩy nhiều bạn sinh viên ra khỏi website đó nữa. May mắn là các bạn sinh viên trẻ có nguyên tắc chia nhiều loại mật khẩu cho nhiều người giữ, cho nên vẫn kiểm soát được 75% số kênh truyền thông, bao gồm: Soundcloud, Youtube, Google+, Fanpage Facebook. Phương tiện truyền thông đầu tiên của Hội sinh viên nhân quyền là email hoisinhviennhanquyen@gmail.com là phương tiện độc quyền hiện vẫn do các bạn sinh viên trẻ kiểm soát, cho đến tận ngày nay (02/05/2018).

Cuối tháng 11 năm 2017, Hội đồng điều hành của Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam bỏ phiếu về việc yêu cầu vị cố vấn giữ mật khẩu phải trả lại mật khẩu website cho Hội sinh viên nhân quyền. Kết quả trên 66.67% số phiếu bầu thuận với yêu cầu trả. Theo nguyên tắc làm việc quá bán, vị cố vấn kia buộc phải trả lại mật khẩu. Tuy nhiên, người này đã chống đối kết quả bỏ phiếu. Điều này đi ngược lại với nguyên tắc dân chủ trong sinh hoạt của Hội.

Cuối tháng 11, đầu tháng 12 năm 2017, bác sĩ Nguyễn Đan Quế triệu tập các thành viên sáng lập và người giữ mật khẩu đến nhà riêng để hòa giải. Tuy nhiên chỉ có bạn sinh viên nằm trong nhóm sáng lập đến mà người giữ mật khẩu không đến. Cuộc gặp bị hoãn lại.

Sau đó, người giữ mật khẩu của trang web vẫn không đưa lại mật khẩu theo như quyết định của đa số hồi tháng 11/2017.  Để có thể tiếp tục hoạt động, ngày 07 tháng 12 năm 2017, Hội sinh viên nhân quyền (với đa số thành viên) quyết định lập website mới, tên là https://sinhviennhanquyen.net , lấy logo màu xanh lá cây và vàng, có thông báo bằng âm thanh của thư ký chi hội hải ngoại (1). Website cũ của Hội (hoisinhviennhanquyen.org) hiện giờ được điều hành bởi người giữ mật khẩu và không còn thành viên cũ nào hoạt động. 

Đến đây, người ngoài thấy có 2 website Hội sinh viên nhân quyền, là một website có logo màu nâu, và một website có logo màu xanh lá cây và vàng. Tất cả các cán bộ trong Hội sinh viên nhân quyền đã công nhận trang website có logo màu xanh lá cây và màu vàng là trang chính thức của Hội, tuy nhiên mẹ của sinh viên đang ngồi tù thì lại công nhận trang website có logo màu nâu.

Cuối tháng 01, đầu tháng 02 năm 2018, một số đại diện của các phong trào sinh viên trẻ ở Việt Nam, trong đó có đại diện của Hội sinh viên nhân quyền ( website màu xanh lá cây) gặp gỡ và xúc tiến việc sát nhập cùng nhau để cho ra đời một tổ chức sinh viên chung, tương tự như một liên đoàn sinh viên độc lập.

Ngày 27 tháng 02 năm 2018, Hội sinh viên nhân quyền (logo màu xanh-vàng) ra thông cáo báo chí (2) về việc đổi tên thành Nghiệp đoàn sinh viên nhân quyền Việt Nam, tức là áp dụng cơ cấu nghiệp đoàn lao động. Nghiệp đoàn là sự hợp nhất của đại diện một số phong trào sinh viên có chung một số quan điểm, trong đó Hội sinh viên nhân quyền ( logo màu xanh-vàng) làm nòng cốt. Thông cáo báo chí này có sự xác nhận và hiệu đính trực tiếp của bác sĩ Nguyễn Đan Quế, ngoài ra có sự xác nhận của tổng thư ký Đào Ngọc Phương, thư ký chi hội hải ngoại  Trịnh Thị Ngọc Kim, điều phối viên Nguyễn Nam.

Đầu tháng 4 năm 2018, thêm một lần nữa bác sĩ Nguyễn Đan Quế triệu tập bạn sinh viên trong nhóm sáng lập (tức trưởng ban truyền thông) và người giữ mật khẩu website cũ đến nhà riêng để hòa giải lần thứ hai. Tuy nhiên thêm một lần nữa, chỉ có trưởng ban truyền thông đồng ý đến, người giữ mật khẩu website cũ thì không đến, thậm chí không trả lời thư của bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Đây là lần thứ hai, người giữ mật khẩu website cũ (nay đang quản trị website màu nâu) từ chối đến gặp bác sĩ Nguyễn Đan Quế dù bác đã có lời mời.

Ngày 27 tháng 04 năm 2018, bác sĩ Nguyễn Đan Quế triệu tập bạn sinh viên (thành viên nhóm sáng lập Hội Sinh Viên Nhân Quyền)  đến nhà riêng để bàn về đường lối hoạt động của Sinh viên nhân quyền. Bác sĩ Quế hướng dẫn đổi tên để tránh sự trùng lặp tên và gây hiểu nhầm cho cộng đồng. Bác sĩ Quế không muốn định đoạt rằng tổ chức nào mới là sinh viên nhân quyền thật trong hai tổ chức logo màu xanh và logo màu nâu, bởi vì bác sĩ Quế ủng hộ bất kỳ bạn trẻ nào có bất kỳ nỗ lực nào có hoài bão thay đổi đất nước. Tuy nhiên, bác sĩ Quế nói rằng ông không đồng ý với việc để cho người 40 tuổi can dự vào công việc riêng của các bạn sinh viên trẻ, ông muốn mọi việc phải do những người trẻ tự bàn bạc với nhau và tự làm. Ông rất ủng hộ những chương trình hành động của sinh viên nhân quyền, bao gồm Qũy hỗ trợ nữ sinh mang bầu, Chương trình bảo vệ nhân phẩm nữ sinh, Chương trình đào tạo phóng viên nhân quyền…Nghiệp đoàn sinh viên nhân quyền Việt Nam , tức là logo màu xanh lá cây, là tổ chức duy nhất thừa kế và sở hữu những chương trình này từ Hội sinh viên nhân quyền trước khi xảy ra vụ việc mất quyền kiểm soát website.

 

Ngày 01 tháng 05 năm 2018, Nghiệp đoàn sinh viên nhân quyền Việt Nam ra thông cáo báo chí (3) quyết định đổi tên lần nữa thành Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam, tức là giản lược chữ “nhân quyền” ra khỏi danh hiệu để được một danh hiệu ngắn gọn và đúng với mục đích hướng đến của mình đồng thời tránh hiểu nhầm đây là một tổ chức chính trị. Bản thông cáo báo chí này, với sự tiếp sức của các tổ chức sinh viên khác nên đã được phát đi rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Nội dung thông cáo báo chí cho thấy rằng Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam là nghiệp đoàn sinh viên độc lập đầu tiên ở Việt Nam hoạt động công khai. Thông cáo báo chí này , được đọc bằng âm thanh (4) bởi Do An – nữ phát thanh viên của Nghiệp đoàn sinh viên và được phát đi trên tất cả các kênh truyền thông của Nghiệp đoàn.

Tóm lại, do những sự cố ngoài ý muốn, đa số các sinh viên trẻ – tức là thành viên thực thụ Hội Sinh viên Nhân quyền bắt buộc phải làm lại một website khác để có thể tiếp tục hoạt động. Và cuối cùng, sau nhiều lần bàn thảo, đa số các bạn sinh viên trong Hội Sinh viên Nhân quyền cũ cùng Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, đại tá công an Nguyễn Đăng Quang, thân hữu Nha Trang Nguyễn Thị Thái Lai, nhà báo Lê  Phú Khải…đều đồng ý với sự chuyển đổi tên từ Hội Sinh viên Nhân quyền sang Nghiệp đoàn Sinh viên Việt Nam và công nhận tính chính danh duy nhất của Nghiệp đoàn Sinh viên Việt Nam. Đồng thời, để tránh những hiểu lầm và tranh cãi không cần thiết do sự chuyển đổi cơ cấu hoạt động và tên gọi tổ chức, Nghiệp đoàn Sinh viên Nhân quyền Việt Nam quyết định không sử dụng tên và hình ảnh của những bạn sinh viên đang ngồi tù.

Chủ trương của Nghiệp đoàn Sinh Viên Việt Nam là bảo vệ quyền lợi, nhân phẩm của học sinh, sinh viên; Chống mọi sự đàn áp, bất công, tha hoá trong nhà trường. Nghiệp đoàn Sinh viên Việt Nam dưới sự hỗ trợ của các tổ chức Nghiệp đoàn quốc tế sẽ cố gắng hoạt động theo hướng chuyên nghiệp để hoàn thành mục tiêu của mình.

Sài Gòn, Việt Nam, ngày 02 tháng 05 năm 2018.

Nghiệp đoàn Sinh viên Việt Nam.

 

Chú thích:

  1. https://soundcloud.com/nghiep-doan-sinh-vien-viet-nam/thong-bao-chuyen-sang-website-moi
  2. https://nghiepdoansinhvien.org/2018/02/27/thong-cao-bao-chi-ve-danh-hieu-nghiep-doan-sinh-vien-nhan-quyen-viet-nam/
  3. https://nghiepdoansinhvien.org/2018/05/01/thong-cao-bao-chi-ve-danh-hieu-nghiep-doan-sinh-vien-viet-nam/
  4. https://soundcloud.com/nghiep-doan-sinh-vien-viet-nam/thong-cao-bao-chi-ve-viec-doi-ten-hoat-dong-cua-nghiep-doan-sinh-vien-viet-nam

Tái bút:  Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam đã tổ chức nhiều khóa đào tạo cán bộ nghiệp đoàn độc lập cho Việt Nam. Đồng thời, Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam đã hỗ trợ nhân lực và vật lực để hình thành nên các nghiệp đoàn bạn, bao gồm Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam, Nghiệp đoàn tin học Việt Nam, Nghiệp đoàn y tế Việt Nam.

Với khối lượng công việc nhiều như thế, bao nhiêu tiền cũng là không thừa đối với Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam, và chúng tôi cần thêm sự trợ giúp từ quý vị bạn đọc.

Mọi sự đóng góp ủng hộ, xin liên lạc với cô Ngọc Kim- thư ký phân ban hải ngoại của Nghiệp đoàn ( trinhthingockim@gmail.com) hoặc gửi về tại đây: https://goo.gl/14Ln6e

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.